Våra tjänster

Redovisning

Löpande bokföring (kontering och registrering)
Anpassad kontoplan efter ert informationsbehov
Sammanställning/uppföljning av kundfakturor (kundreskontra)
Sammanställning/uppföljning av leverantörsfakturor (leverantörsreskontra)
Momsredovisning Skattedeklarationer
Faktura scanning
Årsbokslut
Bokslutsspecifikationer
Dokumentation till Revisor
Årsredovisning inklusive fastställelseintyg
Årsstämmoprotokoll
Deklarationer
Preliminära självdeklarationer
Skatterådgivning

Löner

Kvalitetssäkrad löneberedning
Administration av reseräkningar
Bokföringsorder och övriga lönejournaler
Underlag till skattedeklaration
Administration av tjänstebilar: bilförmån, drivmedelsförmån
Kontrolluppgift till Skattemyndigheten och de anställda
Förfrågan till CSR
Underlag för rapportering till FORA m fl
Underlag för semesterskuld månadsvis
Semesterårsbrytning
Hantering av arbetsgivarintyg
Statistik
Lönesupport
Webbaserad tidrapportering

Rådgivning

Affärsrådgivning och verksamhetsutveckling:
Nulägesanalyser
Åtgärdsplaner (tillväxt, lönsamhet, förändring mm)
Resultatbudget
Balansbudget
Likviditetsbudget
Ekonomisk rapportering
Nyckeltal Resultatuppföljning
Analys och simulering
Support till ekonomi- och lönepersonal Styrelsearbete
Juridisk rådgivning