Ekonomihantering som den borde vara

Vi gör bokföringen, lönehantering och redovisningen enkel och förutsägbar – och ger dig utrymme att utvecklas. 

Segertoft & partner är en redovisningsbyrå som hjälper dig att få stenkoll på din ekonomi och på det jobb du behöver lägga in. Vi sätter upp en struktur som gör det lätt för dig att göra rätt och hjälper dig i alla ekonomiska beslut.  

Ekonomi är vår expertis – affärsmöjligheter är vår passion! 

Våra tjänster

Segertoft & partner erbjuder tjänster inom redovisning, löner och rådgivning. Vi gör det lätt för dig och ditt företag att fokusera på det viktiga i din verksamhet.

 Läs mer om våra tjänster!

Redovisning

– Löpande bokföring (kontering och registrering)
– Anpassad kontoplan efter ert informationsbehov
– Sammanställning/uppföljning av kundfakturor (kundreskontra)
– Sammanställning/uppföljning av leverantörsfakturor (leverantörsreskontra)
– Momsredovisning Skattedeklarationer
– Faktura scanning
– Årsbokslut
– Bokslutsspecifikationer
– Dokumentation till Revisor
– Årsredovisning inklusive fastställelseintyg
– Årsstämmoprotokoll
– Deklarationer
– Preliminära självdeklarationer
– Skatterådgivning

Löner

– Kvalitetssäkrad löneberedning
– Administration av reseräkningar
– Bokföringsorder och övriga lönejournaler
– Underlag till skattedeklaration
– Administration av tjänstebilar: bilförmån, drivmedelsförmån
– Kontrolluppgift till Skattemyndigheten och de anställda
– Förfrågan till CSR
– Underlag för rapportering till FORA m fl
– Underlag för semesterskuld månadsvis
– Semesterårsbrytning
– Hantering av arbetsgivarintyg
– Statistik
– Lönesupport
– Webbaserad tidrapportering

Rådgivning

– Affärsrådgivning och verksamhetsutveckling:
– Nulägesanalyser
– Åtgärdsplaner (tillväxt, lönsamhet, förändring mm)
– Resultatbudget
– Balansbudget
– Likviditetsbudget
– Ekonomisk rapportering
– Nyckeltal Resultatuppföljning
– Analys och simulering
– Support till ekonomi- och lönepersonal – Styrelsearbete

– Juridisk rådgivning

Fast pris på din redovisning

Du ska veta i förväg vad din redovisning kommer att kosta och hur du ska jobba för en effektiv ekonomihantering.

Vår Vision

Segertoft & partner – den lyhörda byrån för dig som vill utvecklas.

Segertoft & Partners viktigaste tillgång är våra erfarna specialister inom ekonomi, lön, affärsutveckling och management. Genom våra samlade kunskaper hjälper vi dig att skapa lönsamma affärer. 

Du kan alltid få tag på oss- via webben, personliga möten eller telefon. 

Om oss

Är du kunden för oss?

Vi vill ha kunder som förstår att goda rutiner ger en ekonomihantering som nästan inte tar någon tid. Kunder som vill ha ordning i bokföringen. Kunder som förstår att koll på ekonomin är en språngbräda för framtida utveckling.

 

Om du är kunden för oss är våra medarbetare över hela landet redo att hjälpa dig! 

Målsättning

Segertoft & partner är långt ifrån en traditionell redovisningsbyrå.

Liksom andra erbjuder vi hjälp med redovisning, bokslut, bolagsbildning, årsredovisningar och löneadministration. Du kan se oss som din ekonomiavdelning. 

Men affärsmöjligheter är vår passion. Vårt mål är att hjälpa ditt företag att utvecklas. 

Vi förbättrar ständigt effektiviteten i vårt arbetssätt. Våra verktyg ger vi dig möjlighet att komma åt all data i realtid dygnet runt, var du än befinner sig.

 

Samarbete

Affärsrådgivning, utbildning, mentorskap och nätverkande är en viktig del av vår verksamhet.

Vi delar gärna med oss av all den kunskap vi samlat in under mer än 35 års arbete med kunder från många olika branscher. Vi vill helt enkelt vara din naturliga samtalspartner i alla ekonomiska frågor.

Samarbetspartner

Kontakta oss

Vi återkommer inom en arbetsdag.


Kontakta oss

Vi återkommer inom en arbetsdag.